Sample title

Vermeldingen op het wijnetiket.

Het systeem voor de classificatie van wijn is verschillend per land en is niet overal ter wereld hetzelfde. Er zijn landen waar de indeling gemaakt wordt naar streken en gebieden. In sommige landen kan het gebeuren dat men alleen aangeeft van welk jaar een bepaalde wijn is.   
 
Reeds geruime tijd moet volgens de Europese en nationale wetgeving er een uitgebreide etikettering worden aangebracht die beperkt is tot simpele doch belangrijke informatie. Zo lang elke lidstaat zich hieraan houdt, is hij vrij een eigen classificatiesysteem te gebruiken. 

 Volgens deze reglementering moet er op het etiket minstens het volgende staan : om welk type wijn het gaat (bijvoorbeeld ‘vin de pays, vin de table, AOC), de naam en adres van de wijnproducent, bottelaar of verkoper, de naam van het land van oorsprong, de inhoud (de hoeveelheid zonder verpakking, bijvoorbeeld 75 cl), het alcohol-volumegehalte voor dranken met een gehalte hoger dan 1,2%.     Het vermelde alcohol-volumegehalte mag hoogstens 0,5 volumeprocent afwijken van het werkelijke gehalte. 

 Elke vermelding van het alcoholgehalte anders dan in volumeprocent uitgedrukt is verboden. De vrije informatie wordt overgelaten aan de wijnproducent zelf. De meest gebruikelijke supplementaire gegevens kunnen zijn: naast het type wijn mag men ook vermelden : "brut", "demi-sec", ... het wijnjaar, de gebruikte druiven, afhankelijk van het feit of de druivensoort bepalend is voor het type wijn, de naam van diegene die bij de handel betrokken is, bijvoorbeeld uitgekozen door …. (Sélectionné par ….), ingevoerd door ….(Importé par ….), medailles of andere prijzen die aan de wijn toegekend zijn, adviezen voor het gebruik (bijvoorbeeld koel serveren). adviezen over de houdbaarheid (bijvoorbeeld nu drinken of nog twee jaar bewaren)